FANDOM


Tham gia với tư cách khách mời

Tiết mục biểu diễn: Thời trang Yukata

Bộ sưu tập: Free

Nhạc nền: Tru Tiên Theme - Floating lotus

Artist: Unknown - Kitaro Kojiki


Người mẫu: Thành viên HO-OH HOME

Legend army (19)
Legend army (18)
Legend army (17)
Legend army (16)
Legend army (15)
Legend army (14)
Legend army (13)
Legend army (12)
Legend army (11)
Legend army (10)
Legend army (9)
Legend army (8)
Legend army (7)
Legend army (6)
Legend army (4)
Legend army (5)
Legend army (3)
Legend army (2)
Legend army (1)
Tập tin:Legend army.jpg