FANDOM


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRÀ ĐẠO

Zen tea (31)
Zen tea (19)

Trà Đạo xuất hiện từ rất lâu đời, được phát triển mạnh mẽ ở các nước phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam…

Ban đầu, Trà Đạo đơn thuần chỉ là một loại hình uống trà, đối ẩm đàm Đạo giữa các sư sãi trong chùa. Dần dần, những người yêu thích loại hình vừa uống trà vừa đàm Đạo này trở nên đông đúc, nó không còn giới hạn trong phạm vi tôn giáo ở các chùa chiền, đền thờ, nó đã lan rộng sang tầng lớp trí thức thượng lưu và trung lưu. Sau đó, những người có cùng sở thích, tư tưởng thường xuyên hội họp thành các nhóm nhỏ, các nhóm này có những phương thức đối ẩm, chủ đề riêng biệt để luận đàm. Từ lúc đấy, trong xã hội bắt đầu xuất hiện một loại hình nghệ thuật mới được gọi là Trà Đạo.

Trà Đạo được hiểu như một loại hình nghệ thuật hướng về tinh thần, sự thanh tịnh trong nội tâm của mỗi người nhờ vào ý thức, nghi lễ trang trọng trong quá trình thưởng thức trà, đối ẩm đàm Đạo. Sự thanh tịnh ấy được hỗ trợ bằng ngoại cảnh là Trà Thất (phòng uống trà) hay Trà Viên (khu vườn dành cho việc uống trà, ngắm cảnh).


Một loại hình nghệ thuật uống trà, nhưng lại được gọi một cách trang trọng là “Trà Đạo” thì tất nhiên, bản chất nó có liên quan đến vấn đề đạo đức, lối sống, nghi lễ… như một hình thức của tâm linh, Tôn Giáo.

Trà Đạo hướng con người về với thiên nhiên, sống gần gũi, hòa đồng với thế giới tự nhiên thông qua việc thưởng thức trà và đàm Đạo, ngắm cảnh. Nhờ vào các nghi thức trang trọng từ việc pha chế, phương cách thưởng thức trà và lối cư xử với nhau giữa người chủ tiệc trà và những vị khách đã khiến cho Trà Đạo mang đậm tính nhân văn.